20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ODWOŁANE, TERMIN DO USTALENIA
GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Kod szkolenia:
Miejsce: Ciechocinek
Data: 22 - 24 kwietnia 2020

Prowadzący:

Ekspert w zakresie ochrony środowiska. Były wieloletni pracownik Wydziału Inspekcji WIOŚ (w latach 2009 - 2012 ekspert oceniający projekty w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego). Obecnie prowadzi firmę doradczą w zakresie ochrony środowiska. Doświadczony wykładowca.


Program szkolenia:


Dzień pierwszy

1. Podstawowe definicje, klasyfikacja odpadów – nowy katalog, odpady palne i niepalne

2. Nowe zasady magazynowania odpadów:
- skrócenie czasu magazynowania odpadów,
- ograniczenia pojemności placów magazynowych,
- obowiązek monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.

3. Nowe zasady usuwania odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, nowe uprawnienia organów

4. Możliwości i zasady uznania za produkt uboczny i utrata statusu odpadów

5. Zasady gospodarowania odpadami, przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, nowa odpowiedzialność za odpady niebezpieczne

6. Transport odpadów:
- rejestracja działalności,
- znakowanie pojazdów,
- ewidencja w przypadku transportu odpadów,
- zatrzymanie odpadów wraz z pojazdem z powodu naruszenia przepisów o transporcie odpadów,
- sankcje karne dla transportujących odpady.

7. Decyzje administracyjne wymagane w gospodarce odpadami i właściwość organów:
- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące jej wydanie,
- pozwolenie zintegrowane i pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
- zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

8. Procedura ocen oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla gospodarki odpadami – istotne zmiany

9. Wymagania prawne dla zbierania i przetwarzania odpadów:
- wymagane kontrole i uzgodnienia,
- zaświadczenia i oświadczenia o karalności,
- operat przeciwpożarowy,
- zabezpieczenie roszczeń.

10. Odpowiedzialność za naruszenia w gospodarce odpadami. Sankcje karne i ich konsekwencjeDzień drugi

1. Ewidencja odpadów – nowe wymagania i nowe zasady prowadzenia

2. Rejestr Marszałka i Baza Danych o Odpadach (BDO):
- rejestracja na wniosek i z urzędu, zasady i terminy rejestracji,
- wpis do rejestru wytwórców odpadów, opłaty za wpis do rejestru (roczna i rejestrowa),
- zwolnienia z obowiązku uzyskania wpisu – nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji,
- posługiwanie się numerem rejestrowym w dokumentach,
- sankcje i kary za brak numeru rejestrowego,
- ogólne zasady oraz terminarz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami, planowane zmiany i terminy ich wprowadzenia.

3. Kontrola u przedsiębiorcy w oparciu o Prawo przedsiębiorców:
- organy uprawnione do wykonywania kontroli,
- uprawnienia i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego.

4. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1500 zł netto; 1450 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 200 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, dwa noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 23 kwietnia o godz. 8:00;  czas trwania zajęć: 15 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 24 kwietnia o godz. 14:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje