20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PROJEKTOWANIE W GEOTECHNICE.
Projektowanie posadowienia budowli na naturalnym i wzmocnionym podłożu. Przykłady obliczeń analitycznych i analizy numeryczne w zagadnieniach dotyczących fundamentowania

Kod szkolenia: 4LT920
Miejsce: Zakopane
Data: 25 - 28 lutego 2020

Szkolenie skierowane jest do projektantów budowli w budownictwie ogólnym i przemysłowym, projektantów dróg i autostrad, konstrukcji inżynierskich i budowli podziemnych, sporządzających projekty w zakresie geotechniki i fundamentowania.

Celem szkolenia jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania obliczeń analitycznych
w fundamentowaniu i budowania modeli numerycznych w systemie bazującym na metodzie elementów skończonych.

UWAGA!
Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą własnych laptopów (potrzebnych w trakcie drugiego dnia zajęć) z systemem Windows 7 lub Windows 10 64 bit z zainstalowanym programem Z_Soil w wersji demo 2014 v 14.10. Plik instalacyjny należy pobrać ze strony www.zace.com  z zakładki Download/ZSOIL.PC 2014 64 bit. Do aktywacji programu potrzebne będzie uzyskanie od firmy ZACE klucza w postaci pliku generowanego zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie www.zace.com).

Prowadzący:

Ekspert - Politechnika Śląska, Katedra Geotechniki i Dróg, Wydział Budownictwa. W budownictwie pracuje od 32 lat, początkowo na budowie i w przygotowaniu produkcji a od 1988 r. w projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu dużych obiektów przemysłowych (huty, koksownie, rafinerie i elektrownie), budownictwa ogólnego i drogowego (drogi ekspresowe i autostrady). Od czternastu lat specjalizuje się w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących geotechniki i geoinżynierii. Bazując na wynikach zaawansowanych badań podłoża wyspecjalizował się w analizach numerycznych współpracy budowli z podłożem.


Program szkolenia:


Dzień pierwszy

Podstawowe dane o budowli i gruntach niezbędne do obliczenia naprężeń i osiadań podłoża

1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe

2. Przekroje geotechniczne i mapy hydrogeologiczne

3. Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów

4. Historia obciążenia podłoża (efekt prekonsolidacji)

5. Rzuty i przekroje budowli

6. Zestawienie oddziaływań na fundament budowli lub podłoże nasypu

7. Wybór metody obliczeń (metoda analityczna, metody numeryczne)

8. Konsultacje i dyskusja


Badania polowe gruntów konieczne do uzyskania danych o podłożu, niezbędnych w obliczeniach analitycznych i analizach numerycznych

1. Planowanie badań polowych

2. Kategorie geotechniczne i wynikający z nich zakres badań gruntów

3. Wiercenia gruntów i skał

4. Sondowania dynamiczne

5. Sondowania statyczne CPTU

6. Badania dylatometryczne DMT

7. Badania presjometryczne

8. Wielkowymiarowe obciążenie gruntu

9. Konsultacje i dyskusja


Statyka ogólna i obliczenia naprężeń pod fundamentem metodą analityczną - stopa fundamentowa i płyta kołowa. Warunki normowe i uwarunkowania technologiczne ograniczające wielkość strefy odrywania. Stateczność fundamentu na obrót

1. Stopa fundamentowa hali przemysłowej obciążona mimośrodowo. Naprężenia krawędziowe i średnie

2. Kontrola wielkości strefy odrywania fundamentu od podłoża. Rdzeń przekroju stopy fundamentowej- podstawowy i uogólniony

3. Fundament wieży telekomunikacyjnej (płyta kołowa)- wyznaczenie przekroju i promienia płyty przy zadanych obciążeniach od stalowej, trójkrawężnikowej konstrukcji wieży

4. Rdzeń przekroju kołowego płyty fundamentowej, obliczenie naprężeń krawędziowych i sprawdzenie warunku stateczności płyty na obrót

5. Konsultacje i dyskusja


Modele numeryczne - wstęp do modelowania na przykładzie prostych zadań 2D i 3D generowanych i analizowanych w systemie Z_Soil 2014

1. Definicja modelu numerycznego i modelu geometrycznego

2. Elementy składowe modelu geometrycznego 2D i 3D

3. Zasady i metody budowania siatek elementów skończonych

4. Typy elementów skończonych

5. Warunki brzegowe

6. Funkcja egzystencji

7. Etapowanie budowy modelu geometrycznego

8. Funkcje zadawania obciążeń

9. Sterowanie parametrami analizy

10. Konsultacje i dyskusjaDzień drugi

MODELE  NUMERYCZNE  -  PODSTAWY  BUDOWY  MODELI  NUMERYCZNYCH  2D  I  3D


Model 2D - ława fundamentowa na uwarstwionym podłożu

1. Budowa modelu geometrycznego-generowanie siatki MES

2. Modele materiałowe. Model sprężysty i Coulomba – Mohra

3. Wprowadzania parametrów stref materiałowych

4. Określenie warunków brzegowych

5. Zadawanie obciążeń

6. Parametry analizy

7. Analiza wyników obliczeń

8. Konsultacje zbudowanych przez uczestników kursu modeli numerycznych

9. Pytania i dyskusja


Model 3D - stopa fundamentowa na uwarstwionym podłożu

1. Budowa siatki elementów skończonych modelu 3D - metody edycji siatki 3D

2. Określanie warunków brzegowych w modelach 3D

3. Zadawanie obciążeń w postaci sił skupionych i obciążeń powierzchniowych

4. Parametry analizy

5. Analiza wyników obliczeń

6. Konsultacje zbudowanych przez uczestników kursu modeli numerycznych

7. Pytania i dyskusja


Model 3D - stopa fundamentowa na palach

1. Budowa siatki elementów skończonych modelu 3D

2. Określenie warunków brzegowych

3. Zadawanie obciążeń w postaci sił skupionych i obciążeń powierzchniowych

4. Parametry analizy

5. Analiza wyników obliczeń

6. Konsultacje zbudowanych przez uczestników kursu modeli numerycznych

7. Pytania i dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 26 lutego o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 28 lutego o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje