20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ZASADY OBLICZANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU

Kod szkolenia: 2ST220
Miejsce: Warszawa
Data: 06 marca 2020

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów, którzy wydają pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowane w zakresie powietrza, firm konsultingowych i osób przygotowujących wnioski o wydanie w/w pozwoleń, do pracowników organów weryfikujących wnioski, do wszystkich zainteresowanych.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w terenie oraz z podstawami obliczeń rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń. Omówione zostanie m.in. przygotowanie założeń dotyczących terenu, wielkości emisji (na podstawie kart charakterystyki), pomiarów i standardów emisyjnych,  a także wpływ poszczególnych składników na wartości stężeń zanieczyszczeń i weryfikacja poprawności danych wejściowych.

Szkolenie ma charakter wykładów z praktycznym zastosowaniem konkretnego programu do obliczeń. Omówione zostaną też dostępne na rynku programy.


Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników.

Prowadzący:

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych.


Program szkolenia:


1. Modele matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – wstęp teoretyczny

2. Przykłady programów / narzędzi wykorzystywanych do obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu

3. Przygotowanie założeń wejściowych niezbędnych do przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką referencyjną:
- tło substancji oraz tło opadu substancji pyłowej,
- dane meteorologiczne,
- aerodynamiczna szorstkość terenu,
- położenie emitorów,
- parametry emitorów (zadaszenie emitora, średnica, wysokość, prędkość wylotowa gazów),
- wielkość emisji zanieczyszczeń.

4. Weryfikacja poprawności danych wejściowych i wyników obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu

5. Praktyczne przykłady obliczania danych wejściowych emisyjnych do programu obliczeniowego:
- w przypadku instalacji, dla których określone są standardy emisyjne,
- w przypadku instalacji, dla których nie ma określonych standardów emisyjnych.

6. Przykłady instalacji i urządzeń stosowanych na instalacjach do ograniczania emisji do powietrza:
- lotnych związków organicznych LZO,
- pyłów,
- NOx, SO2, HCl, HF,
- metali.

7. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 6 marca 2020 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje