20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA: ASPEKTY PRAKTYCZNE

Kod szkolenia: 10LS659
Miejsce: Warszawa
Data: 20 listopada 2019

Celem szkolenia jest zaktualizowanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie najważniejszych obowiązków dotyczących ochrony powietrza w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy uczestników szkolenia do wcześniejszego pisemnego zgłaszania najbardziej nurtujących pytań dotyczących zakresu szkolenia (rodzaj instalacji, występujące problemy). Pozwoli to na ewentualne uwzględnienie zgłoszonych zagadnień przy przygotowaniu prelekcji, a także przy doborze przykładów i ćwiczeń.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, specjalizujący się w ochronie powietrza (wydział inspekcji, pomiary emisji i imisji). Autor wniosków o wydanie pozwoleń, w tym na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z ochroną środowiska w zakładach produkcyjnych.


Program szkolenia:


1. Prawo a informacje konieczne na potrzeby ochrony środowiska:
- klasyfikacja zakładu,
- identyfikacja instalacji,
- decyzje, zgłoszenie czy brak potrzeby,
- sprawozdawczość – jakie dane gromadzić w ciągu roku,
- modelowy a praktyczny obieg przepływu informacji o zakładzie.

2. Wyniki pomiarów wielkości emisji – ćwiczenie w przeliczaniu na różne jednostki:
- obowiązek wykonania pomiarów,
- wzory i ćwiczenia w przeliczaniu,
- roczna wielkość emisji na podstawie pomiarów.

3. Instalacje LZO - ćwiczenia:
- instalacje podlegające standardom LZO,
- karty charakterystyk a zawartość LZO,
- wielkość emisji LZO,
- wielkość emisji do opłat.

4. Sprawozdawczość - co, gdzie i kiedy wysyłać:
- wyniki pomiarów,
- opłaty za emisje gazów i pyłów do powietrza – sprawozdawczość opłatowa – ćwiczenia z wypełniania druku opłatowego na wybranych przykładach,
- raport do KOBIZE,
- raport do PRTiUZ.

5. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 20 listopada 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje