20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE; OCENY STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ODNIESIENIU DO ANALIZ AKUSTYCZNYCH W RAPORTACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Kod szkolenia: 9LS649
Miejsce: Warszawa
Data: 19 listopada 2019

Prowadzący:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska przed hałasem. Wieloletni współpracownik Instytutu Ochrony Środowiska - PIB. Praktyk i doświadczony wykładowca. Uczestniczy we współpracy międzynarodowej, w szczególności – w Grupach Roboczych w ramach Europejskiej Agencji Środowiska, współpracuje z grupami powoływanymi przez Komisję Europejską.


Program szkolenia:


1. Wprowadzenie: wielkości charakteryzujące zjawiska akustyczne w środowisku (poziom mocy akustycznej, poziom dźwięku, równoważny poziom mocy akustycznej, równoważny poziom dźwięku)

2. Aspekty prawne ochrony środowiska przed hałasem: stan aktualny; możliwe i pożądane zmiany (zmiany: ustawy Prawo ochrony środowiska, metod oceny – Dyrektywa 2015/996,  przyszłe propozycje zmian załącznika nr III do Dyrektywy 2002/49/WE)

3. Podstawowe wskaźniki oceny hałasu w środowisku: obliczenia wynikowego, równoważnego poziomu dźwięku (wskaźnika hałasu), w zależności od liczby źródeł, czasu pracy każdego ze źródeł i czasookresu oceny w odniesieniu do hałasu przemysłowego i komunikacyjnego; poziomy długookresowe

4. Ocena przekroczenia wartości prawnie ustalonego, dopuszczalnego poziomu dźwięku – problemy formalne i problemy wynikające z podstaw fizycznych i psychofizjologicznych aspektów zjawisk

5. Zastosowanie w raportach metod pomiarowych i obliczeniowych oceny poziomów dźwięku, w tym m.in.:
- informacje  nt. przykładowych procedur i programów obliczeniowych stosowanych do wyznaczenia poziomów dźwięku,
- propagacja hałasu - nowe ustalenie,
- problem tła akustycznego.

6. Problemy oceny kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji hałasu

7. Rodzaje rozwiązań chroniących środowisko przed ponadnormatywną emisją hałasu (zabezpieczeń akustycznych) – wybrane, najważniejsze przykłady; kryteria doboru i ocena ich skuteczności

8. Wybrane zagadnienia z zakresu weryfikowania założeń i obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku

9. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 19 listopada 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje