20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, W TYM OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Kod szkolenia: 1W429
Miejsce: Warszawa
Data: 19 września 2019

Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dotyczy przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z czynnikami chłodniczymi, będącymi substancjami kontrolowanymi lub f-gazami. Czynniki takie występują w instalacjach wielkich chłodni magazynowych, ale także w mniejszych urządzeniach, jakimi są klimatyzatory czy lodówki. Duża część tych urządzeń musi posiadać prawidłową Kartę Urządzenia, którą zakłada się w Centralnym Rejestrze Operatorów, tzw. rejestrze CRO. Każde urządzenie zarejestrowane w CRO podlega obowiązkowym kontrolom szczelności, wykonywanym przez uprawnionych serwisantów. Każdy, kto sprowadza czynniki chłodnicze, podlega obowiązkowym rygorom związanym z ilością wprowadzanych gazów, tzw. kontyngentom. Podmioty stosujące i wprowadzające do obrotu te czynniki, są zobowiązane do złożenie rocznego sprawozdania do tzw. bazy BDS. Od 2019 r. obowiązują nowe, wyższe stawki kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. O tej i wielu innych  istotnych zmianach, wynikających z nowelizacji ustawy, a także o tym, jak najlepiej je wdrożyć, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

Prowadzący:

Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.


Program szkolenia:


1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

2. Rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 +  Rozporządzenia Komisji – co obowiązuje, a co zostało uchylone

3. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
- jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
- czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają szwo lub f-gazy,
- czynniki chłodnicze nie podlegające pod te przepisy.

4. Operator urządzeń – kim jest i jakie obowiązki na nim spoczywają

5. Tony ekwiwalentu CO2 – co oznaczają i  jak poprawnie dokonywać ich przeliczenia

6. Obowiązki związane z oznakowaniem tj. etykietowaniem zbiorników urządzeń

7. Serwisanci:
- kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
- wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
- jak sprawdzić serwisanta czy firmę serwisową.

8. Certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy – kogo dotyczą

9. Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
- Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
- które urządzenia podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
- CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.

10. Obowiązkowa kontrola szczelności – kogo dotyczy i jaka częstotliwość

11. UDT  jako jednostka certyfikująca personel i przedsiębiorców, jednostka wydająca zaświadczenia o odbytym szkoleniu

12. Sieć Badawcza Łukasiewicza - wyspecjalizowana jednostka – jej prawa i obowiązki

13. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – i co to za pojazdy

14. Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających nowe substancje oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych

15. Sprawozdawczość:
- baza BDS - kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
- w zakresie emisji f-gazów lub szwo - opłaty za emisję – jak liczyć, w którym sprawozdaniu wykazywać i kto jest odpowiedzialny do ich ponoszenia.

16. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego

17. Sprowadzanie czynników chłodniczych – System kontyngentów

18. Kontrola – jakie organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP/KAS

19. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne - wyższe kary od 2019 r.

20. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 19 września 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje