20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PRZEGLĄD PODSTAW OCEN STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA

Kod szkolenia: 2L379
Miejsce: Jurata
Data: 27 - 30 sierpnia 2019

Prowadzący:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska przed hałasem. Wieloletni współpracownik Instytutu Ochrony Środowiska - PIB. Praktyk i doświadczony wykładowca. Uczestniczy we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach Sieci EIONET (współpraca z Europejską Agencją Środowiska) oraz z grupami roboczymi powoływanymi przez Komisję Europejską. Jest Biegłym Ministra Środowiska oraz Biegłym Wojewody, uczestniczy w pracach Mazowieckiej Komisji OOŚ.


Program szkolenia:

1. Syntetyczny przegląd podstawowych wielkości i wskaźników oceny hałasu ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów i modelowania, w tym:
- poziomy: dźwięku, natężenia, mocy akustycznej,
- ekspozycja na dźwięk, poziom ekspozycji,
- poziomy równoważne: dźwięku, mocy akustycznej itp.,
- ważniejsze aspekty propagacji fal akustycznych,
- analiza częstotliwościowa, itp.

2. Przegląd aktualnych podstaw prawnych ochrony środowiska przed hałasem, w tym:
- uwarunkowania międzynarodowe (szkic) i krajowe (ustawa Prawo ochrony środowiska - przewidywany jest ogólny przegląd ustawy Poś, pod kątem „modelowania” /raporty oddziaływania na środowisko, mapy akustyczne/),
- kryteria oceny hałasu w środowisku, w tym dopuszczalne poziomy dźwięku.

3. Przewidywane zmiany wprowadzane do przepisów prawnych w 2019 roku i dalszych latach, ze szczególnym uwzględnieniem:
- europejskich modeli oceny hałasu,
- ogólnych informacji nt. norm PN ISO 1996-1 oraz ISO 1996-2.

4. Referencyjne metody pomiarów hałasu:
- przemysłowo-instalacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska),
- transportowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska).

5. Zasady modelowania akustycznego – najważniejsze uwarunkowania:
- norma PN ISO 9613; obliczanie poziomów dźwięku; metoda inżynierska,
- komentarze odnośnie ważniejszych rozszerzeń związanych z międzynarodowymi metodami CNOSSOS (wdrażanych w państwach członkowskich UE).

6. Przegląd wybranych zagadnień akustycznych w raportach oddziaływania na środowisko:
- podstawy prawne,
- zastosowanie metod pomiarowych i obliczeń,
- kalibracja modelu obliczeniowego,
- problem kompletowania danych wejściowych,
- oddziaływania łączne (skumulowane w obrębie problematyki akustycznej),
- dobór ewentualnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przed hałasem z elementami oceny efektywności technicznej i częściowo - ekonomicznej.

7. Wykorzystanie niektórych aspektów modelu obliczeniowego - prezentacja:
- opracowania modelu,
- wybrane zagadnienia interpretacji wyników, w tym: elementy weryfikowania założeń i obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku na przykładzie oceny przedsięwzięć poddanych ooś (raporty ooś).

W/w prezentacja przeprowadzona zostanie w oparciu o oprogramowanie narzędziowe, którym posługiwać będzie się Wykładowca.

8. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 28 sierpnia o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 30 sierpnia o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje