20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

KONKLUZJE BAT - WYMOGI PRAWNE I TECHNICZNE; PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Kod szkolenia: 5MC179
Miejsce: Warszawa
Data: 24 maja 2019

Prowadzący:

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska, związany z procesem tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz konkluzji BAT. Wieloletni pracownik administracji rządowej.


Program szkolenia:


1. Wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych

2. Przeglądy pozwoleń zintegrowanych

3. Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
- ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
- podstawowe definicje,
- wymagania wiążące i niewiążące,
- harmonogram dostosowania.

4. Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):
- wymagania ogólne,
- zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,
- emisje do powietrza – ustalanie wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych
- emisje do wód,
- techniki redukcji emisji,
- wymagania dotyczące monitoringu.

5. Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT):
- terminy publikacji i dostosowania,
- podstawowe definicje,
- zakres działalności objętych konkluzjami,
- zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,
- emisje do powietrza i wody.

6. Aktualny stan prac nad dokumentami referencyjnymi i Konkluzjami BAT; BREFy dla branży chemicznej

7. Projekt Konkluzji BAT dla spalania odpadów

8. Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych

9. Konsultacje, dyskusja

Cena:

600 zł netto; 550 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 24 maja 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje