20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA POWIETRZA: PRAKTYCZNE ASPEKTY MONITOROWANIA WIELKOŚCI EMISJI

Kod szkolenia: 4LT119
Miejsce: Zakopane
Data: 12 - 15 lutego 2019

Celem szkolenia jest zaktualizowanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie najważniejszych obowiązków dotyczących ochrony powietrza w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy uczestników szkolenia do wcześniejszego pisemnego zgłaszania najbardziej nurtujących pytań dotyczących zakresu szkolenia (rodzaj instalacji, występujące problemy). Pozwoli to na ewentualne uwzględnienie zgłoszonych zagadnień przy przygotowaniu prelekcji, a także przy doborze przykładów i ćwiczeń.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, specjalizujący się w ochronie powietrza (wydział inspekcji, pomiary emisji i imisji). Autor wniosków o wydanie pozwoleń, w tym na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z ochroną środowiska w zakładach produkcyjnych.


Program szkolenia:


1. Obieg informacji w zakresie wielkości emisji:
- modelowy a praktyczny obieg przepływu informacji o wielkości emisji,
- źródła informacji o jakości i ilości emitowanych substancji,
- propozycja stworzenia jednolitej bazy emisyjnej z zakładu.

2. Identyfikacja i klasyfikacja źródeł emisji w zakładzie – ćwiczenie na przykładzie własnej instalacji (instalacji użytkownika):
- źródła emisji z instalacji (główne) i poza instalacją (pomocnicze),
- czy remonty są źródłem emisji – kto powinien raportować wielkość emisji z remontów,
- źródła emisji zorganizowane, niezorganizowane,
- ustalenie jakości i ilości emitowanych substancji.

3. Decyzja, zgłoszenie czy brak konieczności uzyskania pozwolenia:
- instalacje wymagające uzyskania decyzji na emisje gazów i pyłów do powietrza,
- instalacje wymagające zgłoszenia,
- instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego,
- inne obowiązki związane z legalizacją źródeł emisji.

4. Monitorowanie wielkości emisji ze źródeł:
- instalacje wymagające wykonywania pomiarów wielkości emisji – ćwiczenia w ustalaniu rocznej emisji na podstawie pomiarów,
- instalacje wymagające innego sposobu monitorowania – przykładowe obliczenia wielkości emisji,
- porównanie wielkości emisji przy różnym sposobie wyliczania wielkości emisji -  przykład na podstawie energetycznego spalania paliw,
- ćwiczenia w sporządzaniu przykładowego bilansu LZO – co jeszcze należy monitorować,
- inne sposoby monitorowania wielkości emisji.

5. Sprawozdawczość - co, gdzie i kiedy wysyłać:
- wyniki pomiarów,
- opłaty za emisje gazów i pyłów do powietrza – sprawozdawczość opłatowa – ćwiczenia z wypełniania druku opłatowego na wybranych przykładach,
- raport do KOBIZE,
- raport do PRTiUZ,
- inne obowiązki sprawozdawczości.

6. Kontrola WIOŚ w zakresie monitorowania emisji i wypełniania obowiązków sprawozdawczych w przedsiębiorstwie

7. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 13 lutego o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 15 lutego o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje