20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWA WODNEGO

Kod szkolenia: 1ST19
Miejsce: Warszawa
Data: 11 stycznia 2019

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie firmy, gminy i inne podmioty, które będą wnosiły opłaty za usługi wodne.  Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty wnoszenia tych opłat oraz najczęściej występujące uchybienia wykazywane w trakcie kontroli.

Prowadzący:

Trener realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, zajmujący się między innymi opłatami związanymi z gospodarką wodno-ściekową.


Program szkolenia:

 
1. Samodzielne przesyłanie danych za usługi wodne:
- jakie dane należy uwzględniać,
- weryfikacja przekazanych informacji w oparciu o pozwolenie wodnoprawne,
- kontrola przedstawionych danych,
- ulgi w opłatach za usługi wodne,
- gdzie należy przesyłać dane do opłat za usługi wodne,
- kto jest zwolniony z opłat,
- sankcje z tytułu nie przesłania danych do naliczenia opłat,
- formy zaskarżenia informacji o naliczonych opłatach,
- opłaty podwyższone,
- opłaty z tytułu ograniczenia retencji.

2. Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne dla ilości poniżej 5 m3/dobę poboru wody lub odprowadzania ścieków

3. Zasady realizacji obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

4. Badania jakości ścieków:
- obowiązki wynikające z przepisów prawa,
- obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego,
- przekazywanie wyników badań.

5. Najczęściej wykazywane uchybienia w trakcie kontroli gospodarowania wodami

6. Umowy na korzystanie z terenów pokrytych wodami

7. Magazynowanie odpadów a jakość odprowadzanych wód opadowych - przykłady

8. Ściek czy odpad płynny - jak rozróżnić

9. Kompetencje Organów dotyczące kontroli gospodarowania wodami

10. Analiza projektowanych zmian prawnych w gospodarce wodnej

11. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 11 stycznia 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje