20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

BILANS LZO: PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

Kod szkolenia: 4ST49
Miejsce: Warszawa
Data: 22 marca 2019

Prowadzący:

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych.


Program szkolenia:


1. Charakterystyka instalacji, w których stosowane są lotne związki organiczne

2. Obowiązki prowadzącego instalację wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie

3. Obowiązek uzyskiwania stosownych pozwoleń:
- zgłoszenie instalacji,
- pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- pozwolenie zintegrowane.

4. Standardy emisyjne z instalacji, w których stosowane są LZO

5. Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji:
- pomiary ciągłe,
- pomiary okresowe,
- metodyki i opracowanie sprawozdania,
- interpretacja wyników.

6. Metody ograniczania emisji LZO

7. Zasady sporządzania bilansu LZO:
- inwentaryzacja emitorów,
- określenie składu i poziomu emisji dla różnych procesów, w których stosowane są LZO,
- zasady dotrzymania standardu emisyjnego i standardu jakości powietrza,
- warunek planu obniżenia emisji.

8. Praktyczne przykłady sporządzania bilansu LZO dla wybranych procesów technologicznych

9. Trudności związane z bilansowaniem LZO

10. Sposoby obliczania opłat za korzystanie ze środowiska:
- na podstawie posiadanych decyzji,
- na podstawie bilansu LZO,
- na podstawie prowadzonych pomiarów ciągłych lub okresowych.

11. Konsultacje, dyskusja

Cena:

690 zł netto; 640 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 22 marca 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje