20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PODSTAWY OCEN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA (Z UWZGLĘDNIENIEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

Kod szkolenia: 3LC378
Miejsce: Zakopane
Data: 27 - 30 listopada 2018

Prowadzący:

Ekspert w Zakładzie Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca. Uczestniczy we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach Sieci EIONET (współpraca z Europejską Agencją Środowiska) oraz z grupami roboczymi powoływanymi przez Komisje Europejską. Jest Biegłym Ministra Środowiska oraz Biegłym Wojewody, uczestniczy w pracach Krajowej Komisji Ochrony Środowiska przy Ministrze Środowiska oraz Mazowieckiej Komisji OOŚ.


Program szkolenia:


1. Wprowadzenie do akustyki środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów i modelowania; syntetyczny przegląd podstawowych wskaźników oceny hałasu, takich jak:
- poziomy dźwięku, natężenia, mocy akustycznej,
- ekspozycja na dźwięk, poziom ekspozycji,
- poziomy równoważne: dźwięku, mocy akustycznej itp.,
- ważniejsze aspekty propagacji fal akustycznych,
- analiza częstotliwościowa, itp.

2. Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem – przegląd aktualnych przepisów, w tym:
- uwarunkowania międzynarodowe (szkic) i krajowe (ustawa Prawo ochrony środowiska - przewidywany jest ogólny przegląd ustawy Poś, pod kątem „modelowania” /raporty oddziaływania na środowisko, mapy akustyczne/),
- kryteria oceny hałasu w środowisku, w tym dopuszczalne poziomy dźwięku.

3. Omówienie referencyjnych metod pomiarów hałasu:
- przemysłowo-instalacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska),
- transportowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska).

4. Przewidywane zmiany wprowadzane do przepisów prawnych w latach 2018 i dalszych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- europejskich modeli oceny hałasu,
- ogólnych informacji nt. norm PN ISO 1996-1 oraz ISO 1996-2.

5. Przegląd innych metod pomiarów (cd), pod kątem potrzeb w zakresie kalibracji modeli obliczeniowych

6. Zasady modelowania akustycznego na podstawie:
- normy PN ISO 9613; obliczanie poziomów dźwięku; metoda inżynierska,
- niektóre rozszerzenia związane z międzynarodowymi metodami CNOSSOS (wdrażanych w państwach członkowskich UE).

7. Przegląd zagadnień akustycznych w raportach oddziaływania na środowisko:
- podstawy prawne,
- zastosowanie metod pomiarowych i obliczeń,
- kalibracja modelu obliczeniowego,
- problem kompletowania danych wejściowych,
- oddziaływania łączne (skumulowane w obrębie problematyki akustycznej),
- dobór ewentualnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przed hałasem z elementami oceny efektywności technicznej i częściowo - ekonomicznej.

8. Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem modelu obliczeniowego (prezentacja) z uwzględnieniem:
- opracowania modelu,
- wykonanie fragmentów obliczeń, z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzanymi na bieżąco,
- interpretacja wyników, a w tym: elementy weryfikowania założeń i obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku na przykładzie oceny przedsięwzięć poddanych ooś (raporty ooś).

Warsztaty przeprowadzone zostaną w oparciu o oprogramowanie narzędziowe, którym posługiwać się będzie wykładowca.

9. Pytania, dyskusja

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 28 listopada o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 30 listopada o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje