20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW - TRYB POSTĘPOWANIA I SKUTKI

Kod szkolenia: 4M368
Miejsce: Warszawa
Data: 11 maja 2018

Wszystkie bloki tematyczne będą oparte na dogłębnej analizie orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a także m.in. na udzielaniu odpowiedzi na pytania z Sali.

Prowadzący:

Praktykujący radca prawny, wieloletni trener szkoleniowy, do niedawna naczelnik wydziału właściwego ds. ochrony gruntów rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa leśnego i rolnego.


Program szkolenia:


1. Zagadnienia podstawowe:
- podstawy prawne prowadzenia rekultywacji gruntów,
- istota rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz gruntów o innym charakterze,
- kierunki orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

2. Rodzaje rekultywacji i tryb ich prowadzenia w oparciu o różne podstawy prawne:
- rekultywacja gruntów rolnych i leśnych – przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej – przepisy Prawa geologicznego i górniczego,
- rekultywacja terenów zanieczyszczonych – przepisy Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
- rekultywacja miejsca składowania odpadów – przepisy ustawy o odpadach.

3. Warsztaty praktyczne dotyczące sporządzania decyzji rekultywacyjnych:
- forma i zakres decyzji,
- niewłaściwe oznaczenie strony lub podmiotów na prawach stron,
- błędy w wezwaniach i zawiadomieniach,
- błędy przy wydawaniu decyzji,
- odwołania od decyzji,
- zakres opinii.

4. Rekultywacja gruntów na obszarach Natura 2000 i innych formach ochrony przyrody:
- prowadzenie rekultywacji gruntów a obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko – zakres i skutki,
- prowadzenie rekultywacji gruntów a obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody.

5. Prowadzenie kontroli rekultywacji gruntów:
- zakres obowiązków dotyczących kontroli rekultywacji gruntów, w tym sporządzanie opinii przez rzeczoznawców,
- stosowanie sankcji za niewłaściwe wykonanie bądź brak wykonania rekultywacji gruntów:
      - opłaty,
      - prowadzenie egzekucji administracyjnej.

6. Konsultacje, dyskusja

Cena:

560 zł netto; 500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 11 maja 2018 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje