20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Doradztwo

Profesjonalne prowadzenie przez nas kontroli oddziaływań środowiskowych, podejmowanie działań zapobiegawczych, doradztwo w zakresie środowiskowych uwarunkowań prac rozwojowych, tworzy niezbędne warunki do szybkiego osiągania celów biznesowych. 

W zależności od potrzeb Klientów proponujemy usługi o zróżnicowanym zakresie:Zagadnienia ochrony środowiska występują we wszystkich fazach cyklu projektu ,tj.: w fazie przedinwestycyjnej, inwestycyjnej i eksploatacji.

 

Przykładowe zagadnienia środowiskowe w fazie inwestycyjnej

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego ( dla niektórych inwestycji).
2. Wstępny pomiar emisji zanieczyszczeń.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
4. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
6. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 

Ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz możliwość ich kontroli to główne zadania środowiskowe zarówno w noworealizowanych i modernizowanych obiektach budowlanych, jak też w unowocześnianych technologiach i instalacjach.