20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA (Z UWZGLĘDNIENIEM LZO): REALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, STOSOWANE TECHNOLOGIE, DOKUMENTACJA I WNIOSKI O POZWOLENIE NA EMISJE

Kod szkolenia: 1MC228
Miejsce: Zakopane
Data: 06 - 09 marca 2018

Prowadzący:

Właściciel EMIPRO Sp. z o.o., ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza.  Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych.


Program szkolenia:


1. Pozwolenia dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
- rodzaje pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza; pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, zgłoszenie – wymagania prawne,
- wymagania prawne dotyczące sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń,
- zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji dla których nie są określone standardy emisyjne
- zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji dla których ustalone są standardy emisyjne.

2. Spełnienie warunków dotrzymania standardów emisyjnych oraz standardów jakości powietrza

3. Wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu – rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu

4. Standardy emisyjne dla instalacji:
- spalania paliw,
- spalania i współspalania odpadów,
- w których stosowane są LZO.

5. Warunki uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane

6. Obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji z instalacji; ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza:
- zakres i metodyki pomiarów,
- obowiązek wykonywania pomiarów ciągłych i okresowych,
- aparatura pomiarowa,
- opracowanie wyników pomiarów i odniesienie ich do standardów emisyjnych.

7. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwzględnieniem LZO:
- działania organizacyjne,
- metody ograniczenia,
- instalacje redukujące: przykłady instalacji i urządzeń do ograniczania emisji do powietrza LZO, pyłów, metali,  NOx, SO2, HCl, HF,
- nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji.

8. Procedura wykonywania dokumentacji do wniosku o pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

9. Inwentaryzacja stanu istniejącego: klasyfikacja instalacji; schemat technologiczny instalacji; bilans stosowanych materiałów; inwentaryzacja emitorów; ustalenie składu i poziomu emisji:
- raporty oddziaływania na środowisko: stężenie maksymalne; dopuszczalne poziomy substancji; wartości odniesienia substancji; przestrzenny rozkład stężeń,
- dotrzymanie standardów emisyjnych: bilans masy LZO,
- ustalenie emisji dopuszczalnej: pozwolenie sektorowe; pozwolenie zintegrowane.

10. Bilans LZO w kontekście obowiązków wynikających z Europejskiego i Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

11. Przykładowy bilans masy LZO w instalacjach przemysłowych

12. Opłaty za emisję LZO

13. Warsztaty; omówienie przykładów praktycznych, w tym z praktyki zawodowej uczestników szkolenia

14. Konsultacje, dyskusja


Uwaga: dla uczestników szkoleń możliwość konsultacji „poszkoleniowych” w terminie do 30 dni po zakończeniu szkolenia.

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 7 marca o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 9 marca o o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje