20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W PRAKTYCE

Kod szkolenia: 10LT118
Miejsce: Warszawa
Data: 01 lutego 2018

Forma szkolenia: konwersatorium z elementami wykładu, rozwiązywanie studiów przypadków wraz z analizą orzecznictwa, duży nacisk na poprawność stosowania prawa. Każda z części programu będzie zakończona krótkim podsumowaniem oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji rządowej na stanowisku kierowniczym, posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa rolnego oraz administracyjnego.


Program szkolenia:


1. Założenia ogólne dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych:
- założenia i podstawy prawne dotyczące ochrony gruntów,
- projektowane przepisy prawne a realizacja ochrony gruntów,
- zagrożenia dla ochrony gruntów rolnych i leśnych – identyfikacja problemów.

2. Ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na inne cele:
- grunty rolne i leśne – pojęcie, znaczenie i tryby przekształceń,
- chronologia działań dotycząca zmiany przeznaczenia gruntów na inne cele,
- uwarunkowania wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów:
      - umocowanie prawne,
      - rodzaj gruntu,
      - uzyskanie opinii,
- odstępstwa od obowiązku uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w przypadku tzw. obwiedni,
- realizacja zabudowy zagrodowej a zagadnienia ochrony gruntów rolnych.

3. Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolnej  i leśnej:
- podstawy prawne dotyczące wyłączania gruntów z produkcji,
- charakter prawny wyłączania gruntów z produkcji,
- stałe a czasowe wyłączanie gruntów z produkcji – studium przypadków,
- wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji – konstrukcja decyzji, odnoszenie się do „faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji”,
- wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy,
- zwolnienia z obowiązku wyłączania gruntu z produkcji,
- prawa i obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
- naliczanie należności i opłat przy wyłączeniu gruntów z produkcji,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej w kontekście wyłączania gruntów z produkcji.

4. Realizacja rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych:
- podstawy prawne dotyczące prowadzenia rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
- wykonanie rekultywacji przez zobowiązany podmiot,
- kształtowanie stosowania prawa przy rekultywacji gruntów,
- kierunki i termin wykonania rekultywacji gruntów,
- uznanie rekultywacji za zakończoną,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej w kontekście rekultywacji.

5. Konsultacje, dyskusja

 

Cena:

560 zł netto; 500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 1 lutego 2018 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje