20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ODPADÓW, WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Kod szkolenia: 4LT48
Miejsce: Warszawa
Data: 01 lutego 2018

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi, oraz wskazanie prawidłowych sposobów realizacji ustawowych obowiązków w praktyce. Na szkoleniu omówione zostaną m.in. zmiany w zakresie transportu odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej, a także rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, którzy zajmują się gospodarką odpadami i w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowani aktualizacją posiadanej wiedzy. 

Prowadzący:

Kierownik Oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego


Program szkolenia:


1. Nowe zasady uzyskiwania statusu produktu ubocznego

2. Konieczność ponownego potwierdzenia statusu dla produktów już zatwierdzonych

3. Przygotowanie wniosku dla produktu ubocznego

4. Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka:
- kto zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru,
- kto wpisywany jest na wniosek, a kto z urzędu,
- jakie informacje musi zawierać wniosek o wpis do rejestru,
- termin uzyskania wpisu do rejestru,
- jakie decyzje tracą ważność po uzyskaniu wpisu do rejestru,
- czym skutkuje brak wpisu do rejestru.

5. Nowe zasady ewidencjonowania odpadów komunalnych

6. Przykłady klasyfikowania odpadów jako odpady komunalne lub inne niż komunalne

7. Wymagane sprawozdania z gospodarki odpadami - przykłady wypełnienia, organy do których należy je przesłać:
- sprawozdanie  roczne o odpadach,
- sprawozdanie o opłacie produktowej za odpady,
- sprawozdanie o opłacie produktowej za opakowania,
- sprawozdanie o bateriach i akumulatorach,
- sprawozdanie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- sprawozdanie o pojazdach.

8. Nowe zapisy dotyczące przesyłania sprawozdań

9. Nowe obowiązki transportujących odpady

10. Konsultacje indywidualne

Cena:

560 zł netto; 500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 1 lutego 2018 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje