20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

REJESTRACJA JAKO UCZESTNIK WSPÓLNEGO PRZEDŁOŻENIA - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IUCLID 6 I ECHA CLOUD SERVICES

Kod szkolenia: 7LT78
Miejsce: Zakopane
Data: 20 - 23 lutego 2018

W przypadku dokonania wstępnej rejestracji lub późnej rejestracji wstępnej substancji wytwarzanych lub importowanych spoza UE w ilości powyżej jednej tony, ale nieprzekraczającej 100 ton rocznie, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, należy dotrzymać terminu rejestracji zgodnie z REACH, wyznaczonego na dzień 31 maja 2018 r.

Dla przedsiębiorców zamierzających dotrzymać ostatniego okresu przejściowego Europejska Agencja Chemikaliów opracowała na nowo narzędzia IT wspierające (i wymagane) w procesie rejestracji, czyli IUCLID 6, REACH-IT 3, Chesar 3 czy ECHA Cloud Services. Obecnie akceptowana będzie jedynie dokumentacja przygotowana z wykorzystaniem nowych programów! Dlatego najwyższy czas na poznanie tego, jak wygląda proces rejestracji i współpraca z wiodącym rejestrującym w zakresie przygotowania dokumentacji i gromadzenia informacji, jakie informacje samodzielnie przedkłada każdy z rejestrujących z wykorzystaniem właśnie tych nowych narzędzi IT. Dodatkowo szczegółowo omówione zostaną wszystkie wymagane elementy dokumentacji rejestracyjnej.

W części warsztatowej w asyście prowadzącego zainstalują Państwo najnowszą wersję oprogramowania IUCLID 6 lub mogą Państwo skorzystać z możliwości jakie daje ECHA Cloud Services, a następnie wykonają Państwo szereg ćwiczeń, służących zdobyciu umiejętności, niezbędnych do samodzielnego przygotowania dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jak prawidłowo dokonać aktualizacji już przedłożonej dokumentacji rejestracyjnej, a także jak przedłożyć dokumentację, gdy nie zgadzamy się z wiodącym rejestrującym w zakresie wyboru np. badań (opt-out).

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, którzy są zaangażowani w przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej lub zmierzają zaktualizować wcześniejsze dokumentacje rejestracyjne.

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą własnych laptopów, na których będą prowadzone ćwiczenia
(minimalne wymagania: zainstalowany system Windows 7/8/10, minimum 2GB pamięci RAM; użytkownik powinien posiadać uprawnienia administratora, umożliwiające instalację oprogramowania (biblioteki java 1.8).

Prowadzący:

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracach m.in. IUCLID Users Group Expert Panel. Jest akredytowanym europejskim ekspertem ds. oceny ryzyka toksykologicznego.


Program szkolenia:


1. Omówienie procesu rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH

2. Zasady rejestracji i zakres wymaganych informacji

3. Przygotowanie dossier rejestracyjnego, współpraca z wiodącym rejestrującym w ramach SIEF

4. Najważniejsze funkcje portalu REACH-IT 3 niezbędne do dokonania rejestracji

5. Omówienie możliwości i funkcji ECHA Cloud Services

6. Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)

7. Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem IUCLIDA w chmurze lub na komputerze:
- przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia,
- aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej,
- wykorzystanie narzędzia do sprawdzania kompletności dokumentacji rejestracyjnej,
- wykorzystanie narzędzia do obliczenia wysokości opłat,
- omówienie innych rodzajów dokumentacji (np. opt out, wiodący rejestrujący).

8. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 21 lutego o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 23 lutego o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje