20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

GOSPODARKA ŁOWIECKA: PRZEPISY I PRAKTYKA

Kod szkolenia: 10LS577
Miejsce: Ciechocinek
Data: 21 - 24 listopada 2017

Prowadzący:

Adwokat specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.


Program szkolenia:


1. Zasady gospodarki łowieckiej w Polsce:
- podstawy prawne gospodarki łowieckiej w Polsce,
- modele organizacyjne łowiectwa w Polsce i na świecie,
- rola PGL Lasy Państwowe w realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w Polsce,
- rola organów administracji publicznej w realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w Polsce,
- funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
- uprawnienia Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażników łowieckich,
- metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich,
- dokumentowanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny,
- przestępstwa i wykroczenia łowieckie,
- dochodzenie ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną,
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackich obrębów hodowlanych

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta:
- zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- metodyka postępowania przy dochodzeniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- kodeks cywilny w świetle przepisów Prawa łowieckiego,
- pojęcie szkód łowieckich i jego wyłączenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- metodyka postępowania przy dochodzeniu odszkodowań za szkody łowieckie,
- przypadki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody łowieckie,
- dochodzenie odszkodowań za szkody łowieckie w najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych,
- dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

3. Zabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt):
- nowe instrumenty prawne w Kodeksie postępowania administracyjnego,
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody,
- zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- nowe instrumenty prawne do walki z ASF w świetle ustawy z 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
- warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem,
- skutki dokonania odstrzału humanitarnego,
- usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt.

4. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 22 listopada o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 24 listopada o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje