20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWNE ORAZ POSIADANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE - PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIRCÓW

Kod szkolenia: 5LS557
Miejsce: Kazimierz Dolny
Data: 05 - 08 grudnia 2017

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego realizowania obowiązków związanych z gospodarką odpadami, w tym opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Szkolenie ma charakter interaktywny, przewidziane są zajęcia praktyczne, polegające na analizowaniu zagadnień z praktyki zawodowej uczestników szkolenia, dlatego prosimy o wcześniejsze pisemne zgłoszenie (e-mailem) nurtujących Państwa pytań, problemów i przykładów, związanych z tematyką szkolenia oraz wzięcie ze sobą posiadanych zezwoleń i pozwoleń oraz innych dokumentów.

Prowadzący:

Kierownik Oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego


Program szkolenia:


1. Jakie działania w przedsiębiorstwie są zapobieganiem powstawaniu odpadów, a kiedy mamy do czynienia z wytwarzaniem odpadów - ćwiczenia na przykładach podawanych przez uczestników

2. W jaki sposób  klasyfikujemy odpady - analiza przykładów podawanych przez uczestników

3. Różnice w zasadach postępowania i uzyskiwanych decyzjach pomiędzy ponownym użyciem, a przygotowaniem do ponownego użycia - przykłady

4. Niezbędne informacje przy uznawaniu materiału za produkt uboczny - ćwiczenia

5. Zmiana klasyfikacji odpadu niebezpiecznego na inny niż niebezpieczny - wymagane dokumenty

6. Warunki uznawania, że odpad utracił status odpadu:
- uzyskiwanie zezwolenia na przetwarzanie,
- zakres wniosku i niezbędne załączniki,
- wymagane badania, analizy lub inne dokumenty,
- utrata statusu odpadu w oparciu o przepisy UE,
- skutki uzyskania błędnej decyzji,
- analiza przykładowych wniosków i przykładów podawanych przez uczestników.

7. Nowe zasady zbierania  niektórych rodzajów odpadów

8. Problemy w przekazywaniu odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym:
- kto odpowiada za zagospodarowanie przekazanych odpadów,
- czy należy potwierdzać przekazanie odpadów,
- konsekwencje dla przekazujacego z tytułu niewłaściwego zagospodarowania.

9. Uwarunkowania prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

10. Sposoby zagospodarowania odpadów poza instalacjami i  urządzeniami – kiedy musimy uzyskać zezwolenie na przetwarzanie.

11. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie – jakie odpady w firmie są odpadami komunalnymi - ćwiczenia w kwalifikowaniu odpadów

12. Ograniczenia w  gospodarowaniu odpadami komunalnymi wynikające z aktów prawa miejscowego – przykłady

13. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w odpadach: karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO), karty ewidencji odpadów dla sprzedawców i pośredników, sprawozdanie roczne - analiza występujących błędów

14. Obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach wynikające ze zmienionych przepisów prawa:
- jak wypełniać wnioski o wystawienie DPO i DPR EDPO, EDPR, kto może wnioskować o te dokumenty, dla kogo i kiedy mogą być wystawione, jakie najczęściej spotyka się błędy,
- przekazywanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,
- ewidencja opakowań – jak ja prowadzić i co musi zawierać, jakie błędy występują, co grozi za brak ewidencji,
- sprawozdanie o opłacie produktowej oraz naliczanie opłaty produktowej,
- wykonywanie obowiązków w zakresie kampanii edukacyjnych, kiedy można je przekazać,
- kontrola wprowadzających produkty w opakowaniach – jakie błędy najczęściej występują i jak się przed nimi uchronić.

15. Kontrola podmiotu prowadzącego recykling odpadów:
- analiza zapisów decyzji,
- jakie ograniczenia i błędy mogą w decyzji się znajdować,
- prowadzenie dokumentacji u recyklera odpadów opakowaniowych,
- skutki niewłaściwego wypełniania obowiązków.

16. Omówienie nowych  i projektowanych rozporządzeń wykonawczych dotyczących odpadów

17. Zasady gromadzenia odpadów medycznych wynikające z nowych rozporządzeń wykonawczych

18. Nowe wymagania dla transportu odpadów:
- znakowanie pojazdów,
- wymagania do środków transportu,
- obowiązek posiadania dokumentów,

19. Transgraniczne przemieszczanie odpadów: wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie odpadów oraz export i import odpadów

20. Pośrednicy w sprzedaży odpadów  oraz związane z tym dokumenty (wnioski i wystawianie DPO, DPR, EDPR, EDPO w przypadku posiadania jedynie decyzji na zbieranie)

21. Zasady uzyskiwania decyzji administracyjnych w zakresie odpadów i ograniczenia wynikające z wprowadzonych warunków:
- wnioskowanie o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- zezwolenie na transport odpadów,
- kiedy uzyskujemy pozwolenie na wytwarzanie odpadów (odpady powstające w instalacji) – analiza przykładów podawanych przez uczestników,
- skutki wadliwych decyzji,
- sankcje za brak decyzji,
- warunki decyzji ograniczające możliwości zagospodarowania odpadów–skutki nierealizowania warunków decyzji – praca na zapisach decyzji uczestników,
- odmowa wydania decyzji.

22. Składowanie odpadów:
- uzyskiwanie instrukcji prowadzenia składowiska,
- zgoda na zamkniecie składowiska,
- forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń,
- możliwości odzysku odpadów na składowisku,
- składowisko jako instalacja RIPOK lub instalacja zastępcza.

23. Opłaty za składowanie odpadów oraz magazynowanie odpadów bez decyzji określającej miejsce magazynowania – przykłady wyliczeń

24. Audyt zewnętrzny w branży gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

25. Za co grożą sankcje karne, finansowe i administracyjne

26. Konsultacje, dyskusja


Uwaga! Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą za pośrednictwem poczty elektronicznej  w okresie 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 6 grudnia o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 8 grudnia o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje