20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W PRAKTYCE STOSOWANIA PRAWA

Kod szkolenia: 4P437
Miejsce: Zakopane
Data: 10 - 13 października 2017

Forma szkolenia: konwersatorium z elementami wykładu, rozwiązywanie studiów przypadków wraz z analizą orzecznictwa, duży nacisk na poprawność stosowania prawa. Każda z części programu będzie zakończona krótkim podsumowaniem oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący:

Radca prawny, praktyk specjalizujący się w prawie rolnym, prawie nieruchomości, prawie administracyjnym i procedurze administracyjnej, realizujący zadania w zakresie gospodarki ziemią, wspierania przemian struktury agrarnej, scaleń gruntów i ochrony gruntów rolnych. Wieloletni pracownik administracji rządowej na stanowisku kierowniczym.

Radca prawny, wieloletni trener szkoleniowy, posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa leśnego i rolnego.


Program szkolenia:


Dzień pierwszy

1. Założenia ogólne dotyczące ochrony gruntów rolnych:
- założenia prawne dotyczące ochrony gruntów rolnych,
- grunty rolne – pojęcie, znaczenie i tryby przekształceń tych gruntów,
- projektowane przepisy prawne a realizacja ochrony gruntów rolnych,
- zagrożenia dla ochrony gruntów rolnych – identyfikacja problemów.

2. Ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych na inne cele:
- podstawy prawne dotyczące przeznaczania gruntów rolnych na inne cele,
- chronologia działań dotycząca zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele,
- uwarunkowania wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów:
      - umocowanie prawne,
      - rodzaj gruntu,
      - uzyskanie opinii,
- odstępstwa od obowiązku uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów w przypadku tzw. Obwiedni,
- stosowanie przepisów  dotyczących specjalnych stref ekonomicznych w kontekście ochrony gruntów rolnych,
- realizacja zabudowy zagrodowej a zagadnienia ochrony gruntów rolnych,
- ochrona gruntów rolnych w przypadkach realizacji inwestycji polegających na zgłoszeniu.

3. Poprawność stosowania procedury administracyjnej przy zmianie przeznaczenia gruntów:
- przesłanki prawidłowego wszczęcia postepowania,
- kompletność materiału dowodowego przy prowadzeniu postępowania,
- elementy decyzji administracyjnej dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów,
- podstawowe błędy związane ze zmianą przeznaczenia gruntów.

4. Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolnej:
- podstawy prawne dotyczące wyłączania gruntów rolnych z produkcji,
- charakter prawny wyłączania gruntów z produkcji,
- stałe a czasowe wyłączanie gruntów z produkcji – studium przypadków,
-
wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji – konstrukcja decyzji, odnoszenie się do „faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji”,
- wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
- zwolnienia z obowiązku wyłączania gruntu z produkcji,
- prawa i obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
- naliczanie należności i opłat przy wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej w kontekście wyłączania gruntów z produkcji.

5. Konsultacje, dyskusjaDzień drugi

1. Założenia ogólne dotyczące ochrony gruntów leśnych:
- założenia prawne dotyczące ochrony gruntów leśnych,
- grunty leśne – pojęcie, znaczenie i tryby przekształceń tych gruntów,
- projektowane przepisy prawne a realizacja ochrony gruntów leśnych,
- zagrożenia dla ochrony gruntów leśnych – identyfikacja problemów.

2. Ograniczanie przeznaczania gruntów leśnych na inne cele:
- podstawy prawne dotyczące przeznaczania gruntów leśnych na inne cele,
- chronologia działań dotycząca zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele,
- uwarunkowania wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów:
      - umocowanie prawne,
      - uzyskanie opinii.

3. Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji leśnej:
- podstawy prawne dotyczące wyłączania gruntów leśnych z produkcji,
- charakter prawny wyłączania gruntów z produkcji,
- stałe a czasowe wyłączanie gruntów z produkcji – studium przypadków,
- wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji – konstrukcja decyzji, odnoszenie się do „faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji”,
- prawa i obowiązki związane z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji,
- naliczanie należności i opłat przy wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej w kontekście wyłączania gruntów leśnych z produkcji.

4. Realizacja rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych:
- podstawy prawne dotyczące prowadzenia rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
- rekultywacja gruntów w świetle obowiązków zobowiązanego do jej wykonania,
- kształtowanie stosowania prawa przy rekultywacji gruntów,
- kierunki i termin wykonania rekultywacji gruntów,
- uznanie rekultywacji za zakończoną,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej w kontekście rekultywacji.

5. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 11 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 13 października o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje